ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการเผยแพร่องค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 16,606 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง)